Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Jésus assisté par les anges (James Tissot, 1886, Brooklyn Museum)
Mt 4:11

Toen liet de duivel Hem met rust, en er kwamen engelen om Hem van dienst te zijn.

Volgende mis Vorige mis