Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Adam and Eve (Attributed to the Master of the Dark Eyes )
Gen 3:7

Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van.

Volgende mis Vorige mis