Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

The garden of Eden with the fall of man (Peter Paul Rubens and Jan Brueghel the Elder, 1615, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag)
Gen 3:4

Maar de slang sprak tot de vrouw: Ge zult volstrekt niet sterven.

Volgende mis Vorige mis