Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Temptation of Christ
mt 4:1

Toen werd Jesus door den Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel te worden bekoord.

Volgende mis Vorige mis