Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

The Temptation of Christ (James Anderson, 2009, © James Anderson)
Mt 4:7

Jezus zei hem: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’.

Volgende mis Vorige mis