Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Garden of Earthly Delights - Paradise (Hieronymus Bosch, 1480/90 or ca. 1500 ,  Museo del Prado, Madrid)
Gen 2:25

Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

Volgende mis Vorige mis