Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

The creation of Eve (Bertram of Minden, 1383,  Kunsthalle, Hamburg)
Gen 2:21

Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats.

Volgende mis Vorige mis