Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Bekering van Paulus, apostel

The Conversion of St. Paul
Hand 22:9

Mijn gezellen zagen wel het licht, maar de stem van Hem, die met mij sprak, hoorden ze niet.

Volgende mis Vorige mis