Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Bekering van Paulus, apostel

The Ascension (The Feast of the Ascension from Liturgical Calendar poster series) (Jos Speybrouck)
Mc 16:15

En Hij sprak tot hen: Gaat heel de wereld door, en predikt het evangelie aan ieder schepsel.

Volgende mis Vorige mis