Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Bekering van Paulus, apostel

Conversion Of St. Paul (Ernest Vincent Wood III, © Ernest Vincent Wood III)
Hand 22:6-7

Maar toen ik op mijn reis Damascus naderde, bliksemde eensklaps midden op de dag een schitterend licht uit de hemel om mij heen. Ik viel op de grond, en hoorde een stem, die mij zeide: "Saul, Saul, waarom vervolgt ge Mij?".

Volgende mis Vorige mis