Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Bekering van Paulus, apostel

The Ministerial Priesthood (Monsignor Anthony La Femina, 2002, © Monsignor Anthony La Femina)
Mc 16:15-16

Hij zei hun: ‘Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden.’

Volgende mis Vorige mis