Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

The Lamentation (Giotto, 1304-06 ,  Cappella degli Scrovegni (Arena Chapel), Padua)
Mt 27:59

Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen.

Volgende mis Vorige mis