Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

the-agony-in-the-garden-paul-gauguin-1889-norton-gallery-palm-beach-florida-usa.jpg
Mt 26:36-39

Toen kwam Jesus met hen bij een landgoed, Getsémani genaamd. Nu zei Hij tot de leerlingen: Zet u hier neer, terwijl Ik ginds ga bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee, en begon bedroefd en angstig te worden. En Hij sprak tot hen: Mijn ziel is dodelijk bedroefd; blijft hier met Mij waken. Hij ging nog een weinig verder, viel biddend op zijn aangezicht neer, en sprak: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk Mij voorbijgaan; maar niet zoals Ik wil, maar zoals Gij het wilt.

Volgende mis Vorige mis