Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Taking of Christ (Caravaggio, 1598, National Gallery of Ireland)
Mt 26:46-50

‘Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij overlevert, komt eraan.’ Hij was nog niet uitgesproken of Judas kwam eraan, een van de twaalf, en hij had een grote bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hogepriesters en oudsten van het volk. Hij die Hem overleverde, had een teken met hen afgesproken: ‘Degene die ik zal kussen, die is het. Grijp Hem.’ Hij ging recht op Jezus af en zei: ‘Gegroet, rabbi!’, en kuste Hem. Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor hier!’ Toen kwamen ze dichterbij, grepen Jezus en overmeesterden Hem.

Volgende mis Vorige mis