Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Palm Sunday (Kai Althoff, © Kai Althoff)
Mt 21:8-9

Zeer veel mensen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen sneden takken van de bomen en legden die op de weg. Zowel de menigte die voor Hem uit ging als die welke Hem volgde, schreeuwde: Hosanna, de Zoon van David. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna, in de hoogste hemel.

Volgende mis Vorige mis