Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Kindermoord bij Bethlehem (Rene van Tol, © Rene van Tol)
Mt 2:16-17

Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Betlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij monde van de profeet Jeremia gezegd is.

Volgende mis Vorige mis