Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Flight (Rose Datoc Dall, 2008, Church History Museum in Salt Lake City, UT., © Rose Datoc Dall)
Mt 2:14-15

Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte, en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen .

Volgende mis Vorige mis