Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Flight to Egypt (Benson, © Benson)
Mt 2:13

Toen ze waren heengegaan, zie, daar verscheen een engel des Heren in een droom aan Josef, en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte; blijf daar, tot ik het u zeggen zal. Want Herodes komt het Kind zoeken, om Het te doden.

Volgende mis Vorige mis