Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Icon commemorating the Slaughter of the Innocents with the Flight into Egypt
Mt 2:18

"Een stem is in Rama gehoord, Luid geween en geschrei: Rachel beweent haar kinderen, En wil niet getroost worden, want ze zijn niet meer.".

Volgende mis Vorige mis