Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Pinksteren

Suffer Together, Rejoice Together (Kendra Roberts, 2014, © Kendra Roberts)
1 kor 12:12-13

Want zoals het lichaam één is, ofschoon het veel leden heeft, en van de andere kant al de leden van het lichaam, hoe talrijk ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Allen toch, Joden of heidenen, slaven of vrijen, allen zijn we in één Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn we met één Geest gedrenkt.

Volgende mis Vorige mis