Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Pinksteren

Je crois en l'Esprit Saint (Berna Lopez, 2003, © Berna Lopez)
Jh 20:20b-21

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’.

Volgende mis Vorige mis