Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Pinksteren

Christ Appearing to His Disciples After the Resurrection (William Blake, 1795, National Gallery of Art, Washington, D.C)
Jh 20:22-23

Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’.

Volgende mis Vorige mis