Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vrijdag van de vierde week van de Veertigdagentijd

Vale Of Tears (Riverside, © Riverside)
wijsheid 2:18-20

Want is de rechtvaardige Gods zoon, dan zal Hij hem helpen, En uit de hand van zijn vijanden redden. Met smaad en mishandeling zullen wij hem beproeven, Om zijn zachtmoedigheid te zien, zijn geduld te toetsen. Wij willen hem veroordelen tot een schandelijke dood; Want hij wordt toch gered, zo beweert hij.

Volgende mis Vorige mis