Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vrijdag van de vierde week van de Veertigdagentijd

The desciples go to the festival without Jesus
jh 7:6-12

Jesus sprak dus tot hen: Mijn tijd is nog niet gekomen; maar uw tijd is er steeds. U kan de wereld niet haten; maar Mij haat ze wel, omdat Ik getuig, dat haar werken boos zijn. Gaat zelf maar naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet is gekomen. Zo sprak Hij tot hen; en Hij bleef in Galilea. Eerst toen zijn broeders waren vertrokken, vertrok Hij ook zelf naar het feest; niet publiek, maar in stilte. De Joden nu zochten Hem op het feest, en zeiden: Waar is Hij? En er werd veel over Hem onder de menigte gemompeld. Sommigen zeiden: Hij is goed; anderen weer: Neen, Hij misleidt het volk.

Volgende mis Vorige mis