Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vrijdag van de vierde week van de Veertigdagentijd

Judge by faith and not by sight
jh 7:19-24

Heeft Moses u niet de Wet gegeven? En toch niemand van u onderhoudt de Wet. Waarom zoekt gij Mij te doden? De menigte antwoordde: Gij zijt van den duivel bezeten; wie zoekt U te doden? Jesus antwoordde hun, en sprak: Slechts één enkel werk heb Ik verricht, en toch staat gij allen daarover versteld. Moses heeft u de besnijdenis gegeven; niet dat ze van Moses afkomstig is, maar van de aartsvaders; en op sabbat dient gij iemand de besnijdenis toe. Zo iemand op sabbat de besnijdenis ontvangt, om niet de Wet van Moses te schenden, zijt gij dan verbitterd op Mij, omdat Ik een mens heel en al gezond heb gemaakt op de sabbat? Oordeelt niet naar de uiterlijke schijn, maar velt een rechtvaardig oordeel.

Volgende mis Vorige mis