Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

Healing the Blind (Julia Stankova, © Julia Stankova)
Jh 9:3-6

Jesus antwoordde: Noch hij noch zijn ouders hebben gezondigd; maar de werken Gods moeten in hem worden geopenbaard. Zolang het dag is, moet Ik de werken verrichten van Hem, die Mij heeft gezonden; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Na deze woorden spuwde Hij op de grond, maakte slijk van het speeksel, streek hem het slijk op de ogen.

Volgende mis Vorige mis