Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

SPIT & MUD (Katie Campbell, © Katie Campbell)
Jh 9:24-25

Opnieuw riepen ze nu den gewezen blinde, en zeiden tot hem: Geef eer aan God; wij weten, dat die man een zondaar is. Hij antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik: dat ik blind was, en nu zie.

Volgende mis Vorige mis