Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

Healing of the blind man
Jh 9:4-6

‘We moeten de daden van Hem die Mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is; de nacht komt, en dan kan men niet werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld.’ Na deze woorden spuwde Hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde.

Volgende mis Vorige mis