Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Veertiende zondag door het jaar

Saint Francis of Assis preaches to the animals (anonymous Italian painter, 1626)
Lc 10:13-16

‘Wee u, Chorazin! Wee u, Betsaïda! Waren in Tyrus en Sidon dezelfde machtige daden gebeurd als bij u, dan hadden zij zich, in zak en as gezeten, allang bekeerd. Nee, voor Tyrus en Sidon zal het bij het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaüm, zou u hemelhoog verheven worden? Tot in het dodenrijk zult u neerdalen! Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af; maar wie Mij afwijst, wijst Hem af die Mij gezonden heeft.’.

Volgende mis Vorige mis