Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Veertiende zondag door het jaar

Mother of Mercy (Dean Johnson, 2015, © Dean Johnson)
Jes 66:13

Zoals men door zijn moeder getroost wordt, zal Ik u troosten, En zult gij in Jerusalem worden verkwikt.

Volgende mis Vorige mis