Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Veertiende zondag door het jaar

San Marcos Evangelista (Raul Berzosa, 2015, © Raul Berzosa)
Lc 10:3-4

Gaat heen; zie, Ik zend u als lammeren midden onder de wolven. Draagt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoenen; en groet niemand onderweg. —.

Volgende mis Vorige mis