Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag door het jaar

Wedding at Cana
Jh 2:1-3

En de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana van Galilea. De moeder van Jesus was er tegenwoordig, en ook Jesus met zijn leerlingen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek kwam aan wijn, sprak de moeder van Jesus tot Hem: Ze hebben geen wijn meer.

Volgende mis Vorige mis