Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag door het jaar

Crown of Life (James Anderson, © James Anderson)
Jes 62:3

U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijk diadeem in de hand van uw God.

Volgende mis Vorige mis