Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag door het jaar

LAS BODAS DE CANÁ (Nerina Canzi, 2015, © Nerina Canzi)
Jh 2:10-11

En zeide tot hem: Iedereen schenkt eerst de goede wijn, en als men goed gedronken heeft, dan de mindere soort; maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo deed Jesus zijn eerste wonder te Kana van Galilea, en openbaarde Hij zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Volgende mis Vorige mis