Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

De ontmoeting van Joachim en Anna (Traditional greek icon, Private collection)
Mt 1:23

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

Volgende mis Vorige mis