Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

The Finding of the Saviour in the Temple (William Holman Hunt, 1860, Birmingham Museum & Art Gallery, Birmingham)
Lc 2:48-50

Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’ Maar zij begrepen deze uitspraak niet.

Volgende mis Vorige mis