Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

Jesus Found in the Temple (James Tissot, 1886-1894, Brooklyn Museum, New York)
Lc 2:49

Hij sprak tot hen: Waarom hebt gij Mij gezocht? Wist gij dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moet zijn?

Volgende mis Vorige mis