Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

The transfiguration (1891, Le Grand Catéchisme en Images)
Mc 9:7-8

Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’ Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer, alleen Jezus was bij hen.

Volgende mis Vorige mis