Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Abraham offert zijn zoon Isaak (E. John Walford, 2012, © E. John Walford)
Gen 22:9-11

Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de HEER hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’.

Volgende mis Vorige mis