Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zaterdag in de derde week van de Vasten

Sand Writing (Yongsung Kim, 2008, © Yongsung Kim)
Jh 8:3-6

Nu brachten schriftgeleerden en farizeën een vrouw naar Hem toe, die op overspel was betrapt; ze plaatsten haar in de kring, en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad van overspel betrapt. Nu heeft Moses ons in de Wet geboden, dergelijke vrouwen te stenigen. Wat zegt Gij nu? Dit zeiden ze, om Hem een strik te spannen, en tegen Hem een aanklacht te hebben. Maar Jesus boog Zich voorover, en schreef met de vinger op de grond.

Volgende mis Vorige mis