Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zaterdag in de derde week van de Vasten

Jesus and the Sinner Woman (Vasily Polenov, 1886-1887 ,  Russian Museum, St Petersburg)
Jh 8:3

Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem.

Volgende mis Vorige mis