Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zaterdag in de derde week van de Vasten

Jesus and the Adulteress (Lucas Cranach the Elder, 1532,  Museum of Fine Arts, Budapest)
Jh 8:7

Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’.

Volgende mis Vorige mis