Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in de vierde week van de Vasten

cleansing of the temple (Caravaggio, 1610, Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin)
Jh 2:14-15

Hij zag in de tempel de verkopers van runderen, schapen en duiven; ook de geldwisselaars, die zich daar hadden neergezet. En Hij maakte een zweep van koorden, dreef ze allen met schapen en runderen de tempel uit, en smeet het geld der wisselaars op de grond en de tafels omver.

Volgende mis Vorige mis