Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in de vierde week van de Vasten

The Assassination Of Abner; In Which David Is In No Way Implicated (Barbara Griffiths, David’s Rise to Power, © Barbara Griffiths)
2 sam 3:27-28

Toen Abner naar Hebron terugkeerde, trok Joab hem in de poort terzijde, als wilde hij rustig met hem spreken. Daar stak hij hem in de buik en vermoordde hem, om het bloed van zijn broer Asaël te wreken. Toen David het later vernam, zeide hij: Ik en mijn koninkrijk zullen voor Jahweh voor altijd onschuldig zijn aan het bloed van Abner, den zoon van Ner.

Volgende mis Vorige mis