Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Maandag in de vierde week van de Vasten

Corpus Hypercubus No III (Peter Schudde, 2005, © Peter Schudde)
Jh 2:18-19

De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag: ‘Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’.

Volgende mis Vorige mis