Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevende zondag van Pasen

Crucifixión (Egon Schiele, 1912)
1 Pet 4:13-16

‘Maar verheugt u veeleer, naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook blijde moogt juichen als zijn glorie verschijnt. Zalig zijt gij, zo gij om Christus’ naam smaad ondergaat; want dan rust op u de Geest der glorie, de Geest van God. Immers niemand van u mag lijden als moordenaar of dief, als misdadiger of oproermaker; maar lijdt hij als christen, hij schame zich niet, doch verheerlijke God om die naam.

Volgende mis Vorige mis