Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevende zondag van Pasen

The Mexican Madonna (Rose Walton, © Rose Walton)
Hand 1:14

Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, te zamen met enige vrouwen, met Maria, de moeder van Jesus, en met zijn broeders.

Volgende mis Vorige mis