Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag onder het octaaf van Pasen

De Emmaüsgangers (Rembrandt Harmensz. van Rijn)
Lc 24:35-36

Nu verhaalden ook zij, wat er onderweg was gebeurd, en hoe ze Hem hadden herkend door het breken van het brood. Terwijl ze nog daarover spraken, stond Hij zelf in hun midden, en zeide hun: Vrede zij u.

Volgende mis Vorige mis