Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag onder het octaaf van Pasen

An Allegory of the Old and New Testaments - detail of the New Testament (Hans Holbein the Younger, 1530, National Gallery of Scotland, Edinburgh)
Lc 24:44-48

Hij zei: ‘Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat, moet in vervulling gaan.’ Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. Hij zei: ‘Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.’

Volgende mis Vorige mis