Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Woensdag onder het octaaf van Pasen

Supper at Emmaus (Jan Havicksz. Steen, 1665-68 ,  Rijksmuseum, Amsterdam)
Lc 24:31

Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen.

Volgende mis Vorige mis